Technikai támogatás

Keressen minket és válaszolunk a kérdéseire.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK, HÍVJA MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSUNKAT

VAGY ÍRJON NEKÜNK E-MAILT

tehn.info@fragmat.si

Személyes adatok védelme

A FRAGMAT TIM d.o.o.-nál az Ön adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően, különösen a vonatkozó szlovén adatvédelmi törvénynek, a szlovén elektronikus hírközlési törvénynek és az EU általános adatvédelmi rendeletének megfelelően kezeljük. A FRAGMAT TIM d.o.o. mint adatkezelő tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatos minden lényeges információról.

A FRAGMAT TIM különböző forrásokból szerez be személyes adatokat az érintettekről. A legtöbb esetben az érintettek közvetlenül adják meg nekünk a személyes adataikat, de különböző rendezvényeken, szemináriumi regisztrációkon és hírlevélre való feliratkozásokon keresztül is kapunk ilyen adatokat.

A FRAGMAT TIM úgy tárolja és védi a személyes adatokat, hogy illetéktelen személyek számára ne kerülhessen sor az adatok jogosulatlan felfedésére. A FRAGMAT TIM vállalja, hogy nem ad ki, nem ad kölcsön és nem ad el személyes adatokat harmadik félnek előzetes értesítés, az Ön hozzájárulása és megfelelő biztosítékok nélkül, valamint hogy a személyes adatokat csak a törvényes jogalapok keretein belül és a megadott célokra kezeli.

A személyes adatok feldolgozásának céljai

A FRAGMAT TIM tevékenységeinek részeként gyűjti és feldolgozza az Ön személyes adatait, amikor Ön regisztrál a rendezvényeinkre, vagy kérdést küld nekünk a weboldalunkon keresztül vagy e-mailben. Ezekben az esetekben az Ön azonosító és személyes elérhetőségi adatait szolgáltatásaink nyújtása céljából kezeljük.

Az érintett hozzájárulásának visszavonása

A hozzájárulásban meghatározott célokra adott hozzájárulás visszavonásig érvényes. Amint az érintettek visszavonják hozzájárulásukat, a FRAGMAT TIM a továbbiakban nem használja fel adataikat azokra a célokra, amelyekre a hozzájárulást visszavonták.

Az érintett visszavonhatja a hozzájárulását. Ezt megtehetik az info@fragmat.si e-mail címen vagy írásban a vállalat székhelyére küldött levelében; a visszavonás lehetőségére minden általunk küldött e-mailben is adunk lehetőséget. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a hozzájárulás visszavonása előtti személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét.

Fogyasztói jogok

A FRAGMAT TIM biztosítja, hogy az érintettek – akiknek személyes adatait feldolgozzák – gyakorolhassák a következő jogokat:

 

  • a velük kapcsolatban gyűjtött személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
  • a helyesbítéshez való jog – az érintettek azon jogának biztosítása, hogy a FRAGMAT TIM indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat;
  • a törléshez való jog – az érintettek azon jogának biztosítása, hogy a FRAGMAT TIM indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

Záró rendelkezések

A weboldalra való belépéssel Ön egyetért azzal, hogy elolvasta és elfogadja a fent említett összes

feltételt. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre az alkalmazandó jog az irányadó.